Předmět grantu: výměna špaletových oken - I. etapa

Grant: 800 000 Kč