Předmět grantu: restaurování varhan - vzdušnice, píšťalnic a píšťalového fondu hlavního stroje varhan, II. etapa

Grant: 350 000 Kč