Předmět grantu: restaurování vstupních dvoukřídlých dveří zadního domu

Grant: 30 000 Kč

Žadatel odstoupil od udělení dotace před podpisem smlouvy.