Předmět grantu: oprava uliční fasády včetně revize a případné výměny klempířských prvků

Grant: 300 000 Kč

Grant neproplacen.