Předmět grantu: restaurování varhanní skříně

Grant: 945 000 Kč