Předmět grantu: restaurování vstupních domovních vrat

Grant: 195 000 Kč