Předmět grantu: obnova Hájčího dvorce - D1 věž - obnova krovu a střešního pláště, fasáda Angelovské brány, pokračování obnovy stavebních konstrukcí věže

Grant: 2 660 000 Kč