Předmět grantu: oprava uliční fasády, včetně oplechování

Grant: 200 000 Kč