Předmět grantu: oprava keramické uliční fasády – A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek), oprava keramické uliční fasády – B) bez čištění, včetně opravy keramických tvarovek

Grant: 250 000 Kč