Předmět grantu: výměna interiérových vchodových dveří veřejného interiéru

Grant: 250 000 Kč