Předmět grantu: oprava fasády (uliční část)

Grant: 400 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.