Předmět grantu: výměna oken a balkonových dveří v bytovém domě - uliční část

Grant: 400 000 Kč