Předmět grantu: oprava fasády, repase části oken a vstupních vrat s  dveřmi, výměna části oken

Grant: 500 000 Kč