Předmět grantu: výměna oken a balkonových dveří uliční fasády

Grant: 600 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.