Předmět grantu: kompletní oprava fasády s restaurováním portálu bez truhlářských výplní

Grant: 550 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.