Předmět grantu: obnova historické fasády

Grant: 1 000 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.