Předmět grantu: výměna původních okenních výplní v uliční části domu

Grant: 400 000 Kč