Předmět grantu: oprava fasády, oprava teras, oken a klempířských prvků

Grant: 405 000 Kč