Předmět grantu: oprava uliční fasády včetně výměny klempířských prvků

Grant: 310 000 Kč