Předmět grantu: oprava fasády, oprava oken a dveří, nové portály s dveřmi

Grant: 580 000 Kč