Předmět grantu: oprava uliční fasády, včetně výměny klempířských prvků

Grant: 1 300 000 Kč