Předmět grantu: výměna oken - uliční fasáda

Grant: 850 000 Kč