Předmět grantu: repasování oken v celém objektu

Grant: 550 000 Kč