Předmět grantu: oprava/rekonstrukce uliční fasády P. Švandy včetně všech jejich souvisejících částí, oprava/rekonstrukce uliční fasády Janáčkovo nábřeží 31 včetně všech jejích souvisejících částí

Grant: 2 000 000 Kč