Předmět grantu: oprava vstupního vestibulu dle restaurátorského záměru

Grant: 350 000 Kč