Předmět grantu: oprava krovu a střešního pláště včetně klempířských prvků, oprava komínů a komínových lávek, oprava hromosvodu, oprava korunní římsy, opravy podhledů nad pavlačemi, oprava a výměna stropních trámů pod půdou

Grant: 3 000 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.