Předmět grantu: oprava uliční fasády

Grant: 300 000 Kč