Předmět grantu: výměna oken uliční fasády

Grant: 200 000 Kč