Předmět grantu: výměna oken v průčelí bytového domu

Grant: 450 000 Kč