Předmět grantu: oprava uliční fasády a uliční nárožní fasády

Grant: 750 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.