Předmět grantu: oprava fasády do ulice Vinohradská

Grant: 1 220 000 Kč