Předmět grantu: oprava fasády

Grant: 1 200 000 Kč