Předmět grantu: výměna oken na uliční fasádě

Grant: 350 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.