Předmět grantu: výměna oken a balkónových dveří v uliční části Lužická a Chodská

Grant: 808 000 Kč