Předmět grantu: repase 33 ks špaletových oken

Grant: 350 000 Kč