Předmět grantu: výměna oken - uliční část, renovace obvodového pláště - uliční část

Grant: 850 000 Kč