Předmět grantu: výměna špaletových oken na uliční fasádě domu

Grant: 200 000 Kč