Předmět grantu: oprava střešního pláště včetně souvisejících prací oprava korunní římsy

Grant: 700 000 Kč