Předmět grantu: postupná výměna oken a truhlářských výplní - uliční část Ječná a Melounová

Grant: 1 130 000 Kč