Předmět grantu: oprava krovu a střechy při ulici Kozí, 2. etapa

Grant: 200 000 Kč