Předmět grantu: oprava fasády

Grant:  600 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace před podpisem smlouvy.