Předmět grantu: oprava střechy - jižní trakt

Grant: 1 400 000 Kč

Žadatel odstoupil od poskytnutí dotace po podpisu smlouvy.