Předmět grantu: oprava uliční fasády včetně revidování a případné výměny klempířských prvků

Grant: 350 000 Kč