Předmět grantu: veřejný interiér - výměna drolící a popraskané dlažby za dlažbu s historickým motivem 1. a 2. patro, veřejný interiér - výměna poškozeného novodobého zábradlí za kopii dobového klasicistního zábradlí, doplnění konzolových opěr - 1. a 2. patro

Grant: 264 000 Kč