Předmět grantu: navrácení vnitř. litinového zábradlí na centrál. schodiště komp. oprava štuk. ploch a výzdoby vstup. vestibulu vč. sádrových medailonů na chodbách domu, oprava (rest.) sochy sv. Václava

Grant: 550 000 Kč