Předmět grantu: oprava uliční fasády domu

Grant: 250 000 Kč