Předmět grantu: repase původního schodišťového zábradlí

Grant: 150 000 Kč