Předmět grantu: oprava uliční fasády

Grant: 1 600 000 Kč