Předmět grantu: výměna špaletových oken za jejich repliky v 2. NP a 3. NP do ulic Truhlářská a Zlatnická

Grant: 200 000 Kč