Předmět grantu: výměna oken uliční fasády

Grant: 500 000 Kč